Mobil

0915 708 737

Mail

bratec@bratec.sk

Garážové brány s dverami…

Garážové Brány

Garážové brány BRATEC s integrovanými dverami je praktickým a funkčným riešením všade tam kde je predpoklad vysokého počtu prechodov cez bránový priestor. Šetria čas prechodu cez bránový priestor a šetria aj samotnú garážovú bránu, keďže bránu nie je potrebné toľko krát otvárať a zatvárať čo môže zvyšovať životnosť brány. Asi najvyšším benefitom je zamedzovaniu únikom tepla z miestnosti kde je takáto garážová brána umiestnená, keď že ju netreba celú otvárať a tým nedochádza k okamžitému vymieňaniu teplého a studeného vzduchu. Navyše integrované dvere v garážovej bráne sú dizajnový doplnkom samotnej brány, esteticky ju dopĺňajú a nenarúšajú vzhľad garážovej brány. Integrované dvere v bráne majú trvácnu a dlhodobú životnosť, všetky komponenty dverového krídla sú mimoriadne kvalitné a trvácne. Výhodou je aj variabilita umiestnenia dverí v garážovej bráne. Tie môžu byť v závislosti od rozmeru samotnej brány umiestnené v strede brány, na ľavej, alebo pravej strane brány. Je možné si vybrať orientáciu umiestnenia pántov pri pohľade z vonkajšej strany brány, môžu byť umiestnené vpravo alebo vľavo. Čo je dané a nemenné pri garážových bránach s integrovanými dverami je smer otvárania. Ten môže byť len smerom von, je to z dôvodu technických možností brány a aj z bezpečnostných aspektov. Na dverovom krídle umiestneného v garážovej bráne môže byť umiestnené kovanie s kombináciou kľučka/kľučka, alebo guľa/kľučka. Doplnkovou možnosťou je t.z. antipanikové kovanie, to je možnosť uzamknutia dverového krídla v bráne tak, aby nebolo prístupné z vonkajšej strany, ale aby z vnútra bola možnosť otvorenia krídla dverí umiestneného v bráne, napriek jeho zamknutiu. Takzvaný núdzový východ, poznáte z nákupných centier (vodorovná páka cez stred dverového krídla)

Dôležitou vlastnosťou garážovej brány BRATEC s integrovanými dverami je blokovací bezpečnostný prvok. Ten zamedzuje chod pohonu garážovej brány smerom hore, pokiaľ je dverové krídlo integrované v garážovej bráne otvorené, alebo zle zatvorené. Nedôjde tak k neúmyselnému poškodeniu otvoreného dverového krídla v bráne ako aj k žiadnemu úrazu spôsobeného touto skutočnosťou.

Dôležité bezpečnostné prvky pri garážových bránach BRATEC s integrovanými dverami v bráne.

Najdôležitejším bezpečnostným prvkom garážovej brány s integrovanými dverami v bráne je bezpečnostný magnetický spínač, ktorý je prepojený s pohonom brány a zamedzuje pohybu brány, pokiaľ sú dvere v bráne otvorené. Dôležitým prvkom, zariadením v garážovej bráne s integrovanými dverami v bráne t.z. samozatvárač dverového krídla v bráne. Ten vždy umožňuje plynulé zatvorenie dverového krídla integrovaného v bráne a aj jeho samotné blokovanie v otvorenej polohe. Je to praktické najme vtedy ak potrebujete mať integrované dverové krídlo v bráne otvorené, kvôli vetraniu, alebo k prenášaniu predmetov cez otvor dverového krídla integrovaného v bráne

Medzi naše jedinečné praktické riešenia pri garážových bránach BRATEC s integrovanými dverami patria, dažďový štít a prah dverí. Prah integrovaných dverí v garážovej bráne BRATEC môže byť vysoký 25mm, alebo 100mm. Nízky 25mm prah je najobľúbenejší z dôvodu samotnej výšky prahu, len 25mm, netreba prekračovať vysokú prekážku, aj aj z dôvodu špeciálneho tvarovania nábehových hrán tohto prahu dverí integrovaných v bráne. Dažďový štít, alebo strieška nad dverovým krídlom v bráne, chráni samotné krídlo dverí pred stekajúcou dažďovou vodou .

Samozrejme ako to už býva, každé riešenie, alebo produkt mú svoje výhody aj nevýhody. Integrované dvere v garážových bránach boli zozačiatku čisto doménou priemyselného sektoru. Až postupom času sa začali využívať v privátnom sektore.

Popísali sme Vám naše garážové brány BRATEC s integrovanými dverami v bráne. Snahou v tomto článku bolo popísať výhody, ako aj nevýhody brán s integrovanými dverami. Viete ich použiť všade tam kde je potrebné často prechádzať cez bránový otvor, využijete ich na dielňach, alebo garážach ktoré sa využívajú nielen na parkovanie auta, alebo tam kde nie je iný vchod do garáže, len cez garážovú bránu. Prosím vždy si dobre zvážte akú bránu je dobré si objednať, či s integrovanými dverami, alebo bez nich v bráne. Dodatočné zabudovanie dverí do brány už nie je možné.

Tagy:

brána s dverami,brány s dverami,garážová brána s dverami,garážové brány s dverami,garážové brány s integrovanými dverami

Zdielajte nás:

Novinky

Chcete byť informovaný o novinkách vo svete brán a automatizácie brán, prihláste sa na odber noviniek.

Kategórie blogu