Mobil

0915 708 737

Mail

bratec@bratec.sk

Revízie Elektrických Zariadení a Revízie Zdvíhacích Zariadení

Revízie BRATEC

Máme viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti OPaOS technických zariadení

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú pravidelné revízie, odborné prehliadky a skúšky. Tieto sú veľmi dôležité pre správne a bezpečné fungovanie technických zariadení. Pri revízii skúmame celkový technický stav zariadenia, jeho správanie pri funkčných skúškach a stav zariadenia po vykonaní takýchto skúšok. Preto sú revízie veľmi dôležité, pri obsluhe technických zariadení.

Skúsenosti a Profesionalita

Revízie vykonávame spoľahlivo a zodpovedne

Revízie OPaOS

Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízie technických zariadení

Revízie Elektrických Zariadení

Medzi tie patria: OPaOS elektrickej inštalácii budov, OPaOS elektrických zariadení strojov, revízie spotrebičov a elektrického náradia. Revízie bleskozvodných zariadení. Revízie fotovoltiky

Revízie Zdvíhacích Zariadení

Pri revízie zdvíhacích zariadení vykonávame: OPaOS žeriavov, pracovných plošín, regálových zakladačov. OPaOS kladkostrojov, zdvihákov, hydraulických zdvihákov, čela. Revízie OPaOS garážových a priemyselných brán.

revízie OPaOS

Odborné skúšky a odborné prehliadky VTZ

Kontaktujte nás v oblasti revízií, OPaOS technických zariadení. Zvyšujeme bezpečnosť prevádzok, skúšaním a posúdením technického stavu zariadení

Revízie zvyšujú bezpečnosť technických zariadení

Vykonávaním revízií zvyšujeme bezpečnosť technických zariadení. Vykonávame revízie elektrických zariadení ako; inštalácie budov, elektrických strojov, náradia, spotrebičov, fotovoltiky a bleskozvodov. Z revízií zdvíhacích zariadení vykonávame; revízie žeriavov, plošín, hydraulického čela, zdvihákov a ostatných zdvíhacích zariadení…

Portfólio bratec

Sme Experti vo vykonávaní odborných prehliadok a skúšok VTZ

Dlhoročné skúsenosti v oblasti technických zariadení, ich montáží a inštalácií elektrických zariadení. Preto sme experti na vykonávanie technických skúšok Vašich vyhradených technických zariadení a strojov. Revízie ktorí vykonávame zvyšujú bezpečnosť prevádzok a obsluhy zariadení.

0 +
Rokov Skúseností
0 +
Zákazníkov
0 +
Technických zariadení
0 +
Zvýšení bezpečnosti

Vyplňte Formulár Cenová Ponuka a Získajte ZĽAVU -40%